Westin La Cantera

San Antonio, TX

Union Square II

San Antonio, TX

Northwest Center

San Antonio, TX

Humane Society

San Antonio, TX

Grand Hyatt

San Antonio, TX

Anadarko Petroleum

Houston, TX

Chase Bank

Dallas, TX

Westin at the Domain

Austin, TX

One American Center

Austin, TX

Frost Bank Tower

Austin, TX